O Centrum

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zespołowego działania i obywatelskiego zaangażowania. Pierwsze inicjatywy podejmowaliśmy jeszcze jako grupa nieformalna, a w 2005 roku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie pod nazwą Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych. Nasze ówczesne projekty skierowane były przede wszystkim do młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Stopniowo rozszerzaliśmy zakres naszej działalności i w konsekwencji, decyzją Walnego Zgromadzenia, zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia. Nowa nazwa – Centrum Edukacji ProHarmonia – obowiązuje od 8 stycznia 2015 r.

Naszą misją jest rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy ją poprzez działalność społeczną, edukacyjną i naukową.

Promujemy ideę demokracji opartą na równym prawie każdej jednostki do wolności.

Tworzymy środowisko umożliwiające harmonijny rozwój człowieka jako istoty społecznej, zdolnej do nawiązywania i podtrzymywania solidarnej więzi z innymi oraz zdolnej do aktywnego uczestnictwa w demokratycznym życiu.

Realizujemy programy mające na celu rozwój lokalnej społeczności, w tym wspieramy działalność samopomocową i wolontariat. Angażujemy mieszkańców w inicjatywy na rzecz wspólnoty lokalnej oraz w międzynarodowe projekty współpracy. Wspieramy tworzenie wspólnoty dzieci i dorosłych. Dla rodzin prowadzimy zajęcia rozwijające pasje artystyczne i sportowo-turystyczne oraz udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach.

W trosce o lepszą jakość życia dla każdego, obecnie i dla przyszłych pokoleń, działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – harmonii w trzech obszarach – społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Wierzymy, że każdy z nas jest globalnym obywatelem, którego codzienne decyzje i wybory wpływają na losy Ziemi. Mamy na nie wpływ zarówno podczas codziennych zakupów, kiedy kierujemy się zasadami ograniczania nadmiernej konsumpcji, kupujemy lokalne produkty oraz te ze znakiem Fair Trade, kiedy wybieramy bardziej zrównoważony transport i kiedy współdecydujemy o kształcie i drodze rozwoju naszego najbliższego otoczenia, kiedy podejmujemy działania na rzecz naszego środowiska lokalnego i wspieramy wszelkie oddolne

inicjatywy mieszkańców, i kiedy wspieramy rozwój działalności gospodarczej w oparciu o naturalne zasoby naszego regionu.

Przygotowujemy się do życia w międzykulturowym środowisku. Uczymy się o innych kulturach, rozbudzamy ciekawość i chęć poznania nowych ludzi. Szukamy podobieństw i dążymy do zrozumienia różnic. Kształtujemy postawę otwartości i szacunku oraz umiejętność dialogu.

W odpowiedzi na lokalne potrzeby podejmujemy różnorodne działania edukacyjne, komplementarne wobec edukacji formalnej. W ProHarmonii nauka zawsze odbywa się poprzez praktykę i działanie, zgodnie z zasadą „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”. W działaniach edukacyjnych najważniejszy jest dla nas harmonijny rozwój człowieka i ciągłe samodoskonalenie się.

ProHarmonia wspiera działalność naukową w obszarze badań nad partycypacją społeczną. Współpracuje ze środowiskiem akademickim w celu pozyskania wiedzy i wypracowania narzędzi umożliwiających stałe podnoszenie jakości działań oraz rozwój całego sektora pozarządowego.

Aktualności

Open Minds Platform

Zapraszamy Państwa do skorzystania z Open Minds Platform. Platforma dostępna jest pod adresem http://edu.proharmonia.org/. Zamieściliśmy tam nasze scenariusze zajęć ABC Demokracji oraz odnośniki do materiałów edukacyjnych o podobnej tematyce przygotowane przez inne instytucje. Znajdą tam też Państwo odnośniki do informacji o ciekawych projektach, które były w ostatnim czasie realizowane z dziećmi dotyczące edukacji obywatelskiej. Mamy nadzieję, że przedstawione dobre praktyki zainspirują Państwa do podejmowania działań w tym obszarze i zachęcą Państwa do upowszechniania rezultatów swoich projektów na platformie Open Minds. Gorąco zachęcamy do współpracy.

Zespół Open Minds Studio

Konkurs na film animowany „ABC Demokracji”

Zapraszamy dzieci do zabawy w twórców filmowych. Zbierzcie znajomych, stwórzcie studio i przygotujcie animowany film poklatkowy promujący ideę demokracji. Prace przyślijcie do nas. Najlepsze produkcje nagrodzimy i zaprezentujemy w czasie międzynarodowego wydarzenia Open Minds Festiwal. O szczegółach dowiecie się z załączonego regulaminu, a jeżeli będziecie potrzebować wsparcia ekipa Open Minds Studio chętnie się z Wami spotka na warsztatach ABC Demokracji.

(więcej…)

Praktyki studenckie w ProHarmonii

Zapraszamy studentów pedagogiki, informatyki, rachunkowości, zarządzania i marketingu na praktyki. U nas możecie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Oferujemy ambitny, indywidualny program praktyk, elastyczny czas pracy i miłą atmosferę. Udzielamy rekomendacji i wydajemy zaświadczenia o odbyciu praktyk honorowane na uczelniach. O przyjęciu kandydata na praktykę zdecyduje rozmowa kwalifikacyjna. Informacji udziela koordynatorka studenckich praktyk Katarzyna Lipska.

Przekaż 1% podatku Grupie OPP – ProHarmonia

Jeżeli uważasz, że należy wspierać harmonijny rozwój dzieci przekaż 1% swojego podatku na rzecz Grupy ProHarmonia. Za zgromadzone pieniądze Grupa ProHarmonia zorganizuje zajęcia stymulujące i wspierające rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny podopiecznych.

Aby przekazać Grupie ProHarmonia 1% podatku w formularzu PIT należy wpisać numer KRS 0000338389, a w rubryce „informacja uzupełniająca – cel szczegółowy 1%” podać: 10813 – Grupa OPP – ProHarmonia.

Poszukujemy wolontariuszy do Projektu „Dookoła Świata”

Jeżeli dobrze znasz obcy kraj i chcesz o nim opowiedzieć, zostań przewodnikiem w projekcie „Dookoła Świata”. Włącz się w działania na rzecz dzieci. Pomóż im rozszerzyć wiedzę o różnorodności świata, pokaż im podobieństwa i różnice między życiem w Polsce a za granicą, wspieraj ich w budowaniu postawy otwartej wobec świata i ludzi o różnych kolorach skóry, języku, pochodzeniu, religii, tradycji, stylu życia. W projekcie „Dookoła Świata” możesz również poprowadzić warsztaty dotyczące współzależności globalnych oraz sprawiedliwego handlu.

Zapraszamy do współpracy!

Działania

Open Minds Studio

Otworzyliśmy „Open Minds Studio”. Tu przez prawie dwa lata polska i portugalska młodzież będzie działała na rzecz edukacji obywatelskiej. Prace koordynuje Jakub Pałac. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Express Yourself

Zakończyła się międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Express Yourself”. Były sesje coachingowe i fotograficzne, wszytko po to, by wyrazić siebie. Materiały z wymiany wkrótce się pojawią na stronie.

Projekt „Express Yourself” finansowany był ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Wymiany Młodzieży.

See Me

Wybijamy rytm serca na bongosach, zakładamy i zdejmujemy maski, wciągamy zakopiańskich turystów w nasz teatr uliczny jednocześnie nawołując „Dostrzeż to, co we mnie najważniejsze; każdy jest inny, co nie znaczy, że ktoś jest gorszy!”

(więcej…)

Angielski w działaniu

Nauka angielskich słówek jest całkiem przyjemna, gdy włączy się ją w zabawę i rozwój zainteresowań a nabyte umiejętności można od razu wykorzystać w praktyce. Przekonali się o tym uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie, który uczestniczyli w działaniach edukacyjnych „Bajki robotów” i „Ptasie radio”.

(więcej…)

Dzieciaki z pasją

Mali pasjonaci klocków Lego uczestniczyli w warsztatach, na których budowali fantastyczne konstrukcje i wprawiali je w ruch za pomocą zestawów Lego WeDo. Zaznajomili się z techniką animacji poklatkowej i przygotowali własne filmy z bohaterami Lego City, a w Muzeum Animacji SE-MA-FOR w Łodzi poznali historię animacji i stworzyli własny odcinek „Parauszka”. Dzieci obejrzały film „Megafabryki Lego” i dowiedziały się jak krok po kroku powstają ich ukochane zabawki, a na targach PLASTPOL na własne oczy zobaczyły jak produkuje się plastikowe przedmioty.

(więcej…)

Studio Animacji BLOX

Chrupkowe monstra walczą ze strachem, cement i cegły spajają relacje, klocki „Bricks and More” podbudowują wiarę we własne możliwości. Te i wiele innych działań z klockami oraz komputerową animacją poklatkową są udziałem uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie (Jedynce), którzy w czasie twórczej zabawy rozwijają kompetencje społeczne oraz uczą się j. angielskiego.

(więcej…)

Uczenie się przez całe życie

Jak dostosować dzisiejsze oferty edukacyjne i szkoleniowe do potrzeb rynku pracy, a w konsekwencji przyczynić się do zmniejszenia stopy bezrobocia wśród młodzieży? Co w tym zakresie robią instytucje edukacyjne, przedsiębiorstwa i władze samorządowe/rządowe w innych europejskich krajach? Jaki wpływ poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich mają sami zainteresowani podjęciem pracy?

(więcej…)

Almanach

Wszystko zaczęło się od pytań: Jak zaangażować się i zacząć działać? Co fajnego jest w wolontariacie? Dlaczego warto się zrzeszać? Jak to robić? Do kogo można się przyłączyć? Jakie młodzieżowe organizacje działają w województwie świętokrzyskim? Co robią? A po drodze powstał „Almanach”, na koniec zostało działanie. (więcej…)

Ośrodek Szkoleniowy i Punkt Konsultacyjny program „Młodzież w działaniu” w województwie świętokrzyskim

Z ramienia programu „Młodzież w działaniu” prowadziliśmy szkolenia na temat przygotowania i realizacji projektów w ramach wszystkich akcji tego programu. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariusze oraz przede wszystkim młodzież z całego województwa świętokrzyskiego.

(więcej…)

Międzynarodowe Media Młodzieżowe

Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej i fotografii prasowej z Polski, Czech, Litwy i Włoch wspólnie prowadzili blog „Interculturality” o problematyce obywatelstwa europejskiego, a ich spotkanie było okazją do nawiązania międzynarodowej sieci współpracy w zakresie wykorzystywania mediów dla propagowania działalności młodzieżowej i platformą wymiany doświadczeń. (więcej…)

Together we stand, together we fall, together we’re winners and winners take all…

To nazwa i hasło międzynarodowej wymiany młodzieżowej, która odbyła się w dniach 6-15 kwietnia w Andalo, we Włoszech. Z naszej organizacji w projekcie wzięło udział 5 uczestników – Agnieszka, Andżelika, Justyna, Konrad oraz Szymon, a także Klaudia jako koordynator. Na miejscu do polskiej grupy dołączyli jeszcze młodzi ludzie z Portugalii, Islandii i Słowenii oraz oczywiście gospodarze wymiany – Włosi. (więcej…)

Wszyscy ludzie będą braćmi

Kieleccy studenci oraz ich rówieśnicy z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Litwy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania o to czym jest wykluczenie społeczne, jak jest rozumiane w różnych kulturach oraz zastanawiali się jak można zapobiegać wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży i co sami mogą zrobić w tym kierunku. (więcej…)

Radio goes Europe

W maju 2006 r. byliśmy na międzynarodowym treningu „Radio goes Europe”, który odbył się w Tuebingen (Niemcy). W projekcie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Austrii, Polski oraz pracownicy wolnego radia w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. (więcej…)

Media in our life

Celem projektu było odkrywaniem roli mediów w życiu młodego człowieka. Cel był realizowany w drodze interaktywnych warsztatów oraz spotkań z dziennikarzami, wizyt w studiu radiowym i telewizyjnym. Uczestnicy przygotowali film na temat edukacji międzykulturowej przy użyciu profesjonalnego sprzętu, a także stworzyli program radiowy oraz stronę internetową, która prezentowała wyniki pracy międzynarodowego zespołu. (więcej…)

Module International

Module International to cykliczny kurs szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych i liderów stowarzyszeń i fundacji, którzy chcą organizować lub organizują międzynarodowe wymiany młodzieżowe. Głównym tematem Module International jest szeroko pojęta edukacja międzykulturowa w kontekście wymian międzynarodowych. (więcej…)

Free Style

Uczestnicy z 8 krajów Europy, w tym członkowie Centrum, podnosili wiedzę na temat edukacji nieformalnej oraz jej uznania w nowej koncepcji „Programu Młodzież” poprzez poznanie różnych perspektyw uczenia się, roli doświadczenia i rzeczywistości w procesie poznawczym. (więcej…)