Studio Animacji BLOX

Chrupkowe monstra walczą ze strachem, cement i cegły spajają relacje, klocki „Bricks and More” podbudowują wiarę we własne możliwości. Te i wiele innych działań z klockami oraz komputerową animacją poklatkową są udziałem uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie (Jedynce), którzy w czasie twórczej zabawy rozwijają kompetencje społeczne oraz uczą się j. angielskiego.

Projekt Studio Animacji BLOX realizowany jest od 1 września do 31 grudnia 2013. Rozpoczął się od opracowania innowacyjnych scenariuszy zajęć z j. angielskiego oraz edukacji społecznej w oparciu o historyjki społeczne i pracę z różnorodnymi klockami oraz programem komputerowym do animacji poklatkowej. Scenariusze zajęć powstały w odpowiedzi na potrzeby uczniów Jedynki. Opracowali je wspólnie nauczyciele i pedagog z Jedynki oraz eksperci zewnętrzni. Zajęcia zostały przeprowadzone z ponad 40 uczniami podzielonymi na sześć zespołów. Każdy zespół odbył 10 godzin zajęć pozalekcyjnych w Jedynce, a nabyte umiejętności z zakresu animacji poklatkowej uczniowie rozwinęli na warsztatach w Muzeum Animacji SEMAFOR w Łodzi. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentują rodzicom i nauczycielom w czasie uroczystego zakończenia działań Projektu. Po tym wydarzeniu również na stronie internetowej Stowarzyszenia pojawią się filmiki uczniów oraz scenariusze zajęć, które nauczyciele szkół podstawowych będą mogli wykorzystać na lekcjach języków obcych oraz godzinach wychowawczych.

Kolejnym działaniem w ramach Projektu są warsztaty dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze. Spotkania odbywają się w Jedynce. Obejmują takie tematy jak: „Doskonalenie umiejętności komunikacji z dzieckiem”, „Radzenie sobie z emocjami własnymi i dziecka”, „Rozwiązywanie konfliktów” oraz „Wspieranie dziecka”. Spotkania są również okazją do wymiany doświadczeń oraz stwarzają możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zakończeniem Projektu będzie konferencja nt: „Adaptacja szkolna uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera oraz autyzmem”. Przewodniczącą konferencji będzie Pani dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała. Z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie będziemy gościć również Panią dr Jolantę Rybska-Klapa. Konferencja odbędzie się w drugiej połowie grudnia w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Wkrótce zostanie zamieszczony program konferencji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego MEN DE-WZP-BR-045-9/13.

Program konferencji