Uczenie się przez całe życie

Jak dostosować dzisiejsze oferty edukacyjne i szkoleniowe do potrzeb rynku pracy, a w konsekwencji przyczynić się do zmniejszenia stopy bezrobocia wśród młodzieży? Co w tym zakresie robią instytucje edukacyjne, przedsiębiorstwa i władze samorządowe/rządowe w innych europejskich krajach? Jaki wpływ poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich mają sami zainteresowani podjęciem pracy?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwaliśmy w międzynarodowych zespołach w czasie wizyt studyjnych organizowanych w ramach działań międzysektorowych (Transversal Programme) – „To promote social awareness through school/labour market relationship” (ETIC – Technical School of Image and Communication, Lizbona) oraz „Traineeships in VET and an approach towards the labour market” (INSIGNARE – Associação de Ensino e Formação).

Poznaliśmy innowacyjne projekty partnerów zagranicznych oraz przedstawiliśmy nasze dobre praktyki z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. Zaprezentowaliśmy „Almanach”, „Międzynarodowe Media Młodzieżowe”, „ZOOM 2011”, „Obywatele w Akcji” – projekty, w których młodzież uczyła się w działaniu, realizując swoje pasje i zainteresowania, jednocześnie rozwijała kompetencje kluczowe, zdobywała wiedzę i pierwsze doświadczenie zawodowe potrzebne do znalezienia satysfakcjonującej pracy. Stosowane przez nas metody i narzędzia pracy spotkały się z dużym zainteresowaniem edukatorów z całej Europy. Dzięki temu nawiązaliśmy nowe partnerstwa, które w najbliższym czasie przełożą się na kolejne, międzynarodowe działania na rzecz edukacji młodzieży, wykorzystujące wnioski wypracowane na wizytach, czyli np. tworzenie partnerstw międzysektorowych na rzecz edukacji zawodowej na poziomie zasadniczym, średnim i wyższym, czy też działania na rzecz rozwijania świadomość społecznej wśród młodych twórców, aby wykształcić w nich umiejętność wykorzystania pasji artystycznych do prowadzenia działań biznesowych.