Almanach

ETAP UPOWSZECHNIANIA REZULATÓW – „KONKURS FOTOGRAFICZNY” i „FESTIWAL NGO’S”

almanach_9Etap ten poświęcony był propagowaniu efektów projektu poprzez organizację dwóch działań promocyjnych. Ogłoszony został na łamach Almanach oraz na plakatach konkurs, na zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, nt.: „Młodzież w działaniu”. Rozstrzygnięcia dotyczącego konkursu dokonała redakcja wyłaniając zwycięzców.

 

Drugim działaniem była organizacja „Festiwal NGO”.almanach_10

Festiwal był elementem promocji projektu, dzięki niemu rozpowszechnione zostały działania w ramach projektu, nastąpiła wymiana doświadczeń. Stanowił także platformę wymiany informacji pomiędzy organizacjami a zgromadzona młodzieżą, która do tej pory nie uczestniczyła w podobnych spotkaniach. Podczas spotkania przedstawiony został także program „Młodzież w działaniu”, jako możliwość realizacji własnych przedsięwzięć.