Międzynarodowe Media Młodzieżowe

Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej i fotografii prasowej z Polski, Czech, Litwy i Włoch wspólnie prowadzili blog „Interculturality” o problematyce obywatelstwa europejskiego, a ich spotkanie było okazją do nawiązania międzynarodowej sieci współpracy w zakresie wykorzystywania mediów dla propagowania działalności młodzieżowej i platformą wymiany doświadczeń.

Uczestnicy międzynarodowej wymiany w Ochotnicy, podczas warsztatów tematycznych i w czasie pracy w międzynarodowej redakcji, snuli refleksje nad problematyką aktywnego obywatelstwa. Świadomi, że mają wpływ na budowanie dzisiejszej i przyszłej Europy, przygotowywali się do odgrywania aktywnej roli w swych społecznościach lokalnych.

Blog Interculturality …

 Projekt został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1 Wymiany Młodzieży.