Ośrodek Szkoleniowy i Punkt Konsultacyjny program „Młodzież w działaniu” w województwie świętokrzyskim

Z ramienia programu „Młodzież w działaniu” prowadziliśmy szkolenia na temat przygotowania i realizacji projektów w ramach wszystkich akcji tego programu. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariusze oraz przede wszystkim młodzież z całego województwa świętokrzyskiego.

Folder programu Młodzież w działaniu (pdf)

Program „Młodzież w działaniu” zachęca młodzież w wieku od 13 do 30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą do równoczesnego kształcenia się poza systemem edukacji formalnej (w czasie wolnym od nauki). Jest skierowany głównie do tych, dla których edukacja pozaformalna to jedyna szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną, etc. Program kładzie szczególny nacisk na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma ograniczony dostęp do edukacji, informacji i kultury. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości współpracy w całej Europie i poza jej granicami.

Działania wspierane przez program to: Wymiany Młodzieży, Inicjatywy Młodzieżowe, Młodzież w Demokracji, Wolontariat Europejski, Młodzież w Świecie, Systemy wsparcia młodzieży, Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.