Obywatele w akcji

W Ochotnicy, w czasie zimowych ferii świątecznych młodzież z naszego Centrum oraz ich rówieśnicy z Estonii, Łotwy, Włoch i Portugalii rozpoczęli akcje na rzecz swoich społeczności lokalnych.Uczestnicy międzynarodowej wymiany młodzieżowej „Obywatele w akcji” poznali ideę aktywnego obywatelstwa i dowiedzieli się jaki sposób mogą wpływać na otaczającą rzeczywistość. O obywatelstwie mówili na kilku płaszczyznach, przez co poznali jego aspekty na poziomie funkcjonowania w Europie, własnych krajów oraz małych, lokalnych społeczności. Oprócz udziału w dyskusjach, warsztatach, grach symulacyjnych, młodzi ludzie podjęli aktywne działania na rzecz mieszkańców Ochotnicy. Młodzież zorganizowała i przeprowadziła zimową olimpiadę sportową dla dzieci z lokalnej szkoły oraz urządziła międzynarodowe kolędowanie. Młodsi i starsi mieszkańcy Ochotnicy przeżyli niezapomniane chwile, za które odwdzięczyli się uczestnikom koszami świątecznych, domowych specjałów.

Wymiana prowadzona była metodami, które w bardzo dużym stopniu angażowały uczestników do pracy w międzynarodowych grupach, przez co projekt zaowocował nowymi znajomościami na poziomie współpracujących organizacji oraz przede wszystkim jej uczestników.

W czasie projektu uczestnicy zdobyli wiedzę i rozwinęli umiejętności, które pomogą im aktywnie działać na rzecz ich społeczności lokalnych. Pomysły dotyczące działań na rzecz wspólnot lokalnych, z którymi przyjechali na wymianę, uczestnicy przełożyli na konkretne plany i wyjechali z Ochotnicy z gotowymi scenariuszami działań. Wkrótce poznamy ich efekty.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1 Wymiany Młodzieżowe.