Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych

Klaudia Wojciechowska ukończyła Szkołę Liderów Organizacji Pozarządowych w Jachrance i z nowym zapałem wróciła do działań w Centrum.Celem szkolenia było podnoszenie kwalifikacji lokalnych liderów w zakresie umiejętności personalnych oraz wiedzy niezbędnej w realizacji projektów. Zajęcia podzielone były na część praktyczną – warsztatową oraz teoretyczną – wykłady oraz spotkania z ekspertami. Podczas Szkoły uczestnicy z Polski i Ukrainy dowiedzieli się jak budować zespół oraz jak nim właściwie zarządzać, jak budować partnerstwo, eliminować konflikty i efektywnie się komunikować. Ponadto na wykładach poruszone zostały kwestie zależności trzeciego sektora, samorządu i biznesu, kondycji organizacji pozarządowych oraz ich przyszłość, a także mówiono o problemie wolności, demokracji, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Swoją obecnością zaszczycili uczestników przede wszystkim prof. Zbigniew Pełczyński – założyciel Szkoły, Aleksander Smolar z Fundacji Batorego, Mateusz Żelewski z Johnson&Johnson, Mirella Panek-Owsiańska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i inni.

Projekt został zorganizowany przez warszawskie Stowarzyszenie Szkoła Liderów www.szkola-liderow.pl przy finansowym wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.