Free Style

Uczestnicy z 8 krajów Europy, w tym członkowie Centrum, podnosili wiedzę na temat edukacji nieformalnej oraz jej uznania w nowej koncepcji „Programu Młodzież” poprzez poznanie różnych perspektyw uczenia się, roli doświadczenia i rzeczywistości w procesie poznawczym.Międzynarodowe seminarium „Free Style” (listopad 2006) zostało zorganizowane przez Polską Narodową Agencję „Programu Młodzież” we współpracy z Czeską i Słowacką Narodową Agencją oraz SALTO. Seminarium było również projektem pilotażowym w zakresie wdrażania certyfikatu Youthpass, który w przyszłości ma stać się rozpoznawalnym, międzynarodowym dokumentem poświadczającym kompetencje zdobyte podczas edukacji nieformalnej.