Module International

Module International to cykliczny kurs szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych i liderów stowarzyszeń i fundacji, którzy chcą organizować lub organizują międzynarodowe wymiany młodzieżowe. Głównym tematem Module International jest szeroko pojęta edukacja międzykulturowa w kontekście wymian międzynarodowych.Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji i wiedzy uczestników w zakresie planowania i wdrażania elementów procesu uczenia się międzykulturowego. Uczestnicy treningu uczą się radzić sobie z typowymi sytuacjami występującymi w międzynarodowych grupach, dynamiką grupy, podejmowaniem decyzji pracując w zróżnicowanym zespole, przekazywaniem i otrzymywaniem informacji zwrotnej a także jak zarządzać konfliktami na wymianach międzynarodowych i poznają metody oceny pracy międzynarodowego zespołu.

Wysłaliśmy uczestników na szkolenie Module International do Serbii i na Słowację, gdzie jednym z trenerów była Klaudia Wojciechowska – koordynator projektów międzynarodowych z naszego Centrum oraz współpracując z trenerami z Belgii, Włoch i Słowacji przygotowaliśmy warsztaty z zakresu zarządzania projektem wymiany międzynarodowej w kontekście edukacji międzykulturowej podczas wizyty przygotowawczej w Zakopanem przed treningiem Module International w Polsce.