Integracja przez sztukę

Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych działającego przy WDK w Kielcach dziękują trenerom z naszego Centrum za pracę włożoną w przygotowanie i prowadzenie wymiany młodzieży „Integracja przez sztukę”, Bocheniec 2006.Projekt „Integracja przez sztukę” angażował młodych, niepełnosprawnych umysłowo artystów – malarzy z Polski, Hiszpanii i Włoch. W czasie wymiany międzynarodowej uczestnicy poznawali nowe techniki malarskie oraz uczyli się bacznie obserwować krajobraz. Pejzaż Gór Świętokrzyskich – zielone lasy, pagórki, kolorowe pola, zabytkową wiejską zabudowę, bajkowe formy krasowe oraz malowniczą dolinę Wiernej Rzeki przenieśli na płótno i kartki papieru. Ponadto zapoznali się ze sztuką ludową naszego regionu, zobaczyli jak powstają rzeźby i wycinanki z kolorowego papieru. Samodzielnie zdobili ceramikę oraz tworzyli biżuterię z kolorowych koralików.