Media in our life

Celem projektu było odkrywaniem roli mediów w życiu młodego człowieka. Cel był realizowany w drodze interaktywnych warsztatów oraz spotkań z dziennikarzami, wizyt w studiu radiowym i telewizyjnym. Uczestnicy przygotowali film na temat edukacji międzykulturowej przy użyciu profesjonalnego sprzętu, a także stworzyli program radiowy oraz stronę internetową, która prezentowała wyniki pracy międzynarodowego zespołu.Projekt „Media in our life” był wynikiem wcześniejszej współpracy organizacji młodzieżowych z Polski, Niemiec, Finlandii i Portugalii. Wymiana międzynarodowa odbyła się w lipcu 2006 roku w Kassel (Niemcy).