Radio goes Europe

W maju 2006 r. byliśmy na międzynarodowym treningu „Radio goes Europe”, który odbył się w Tuebingen (Niemcy). W projekcie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Austrii, Polski oraz pracownicy wolnego radia w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie stwarzają media w pracy z młodzieżą, a szczególnie w edukacji międzykulturowej. Oprócz modułów teoretycznych dotyczących aspektów prawnych pracy wolnych mediów, uczestnicy przeszli praktyczne szkolenie z zakresu funkcjonowania radia, public relations oraz wspólnie stworzyli międzykulturowy program radiowy.