Absolwent na rynku pracy

Najważniejsze to mieć kompetencje pożądane na rynku pracy – do takiego wniosku doszli uczestnicy tego szkolenia. My podpowiadamy, że najlepiej je rozwijać w działaniu i zapraszamy do włączenia się w pracę Centrum i realizowania własnych projektów.Na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, w maju 2006 r. trenerzy z naszego Centrum poprowadzili szkolenie dotyczące aktualnej sytuacji prawnej i społecznej na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto przeprowadzili warsztaty pt. „Jak skutecznie przejść proces rekrutacji”, na których uczestnicy poznali metody szukania pracy, dowiedzieli się jak przygotować życiorys i list motywacyjny pod konkretną ofertę pracy, a w symulacjach przećwiczyli rozmowę kwalifikacyjną i negocjacje płacowe. Uczestnicy wzięli również udział w dyskusji nt. efektywnych sposobów przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Sformułowali zalecenia, które planują wcielić w życie, a my wnioski z tej dyskusji wykorzystamy w budowaniu oferty edukacyjnej Centrum.