Make love not war

To znane rewolucyjne hasło było tematem międzynarodowego spotkania dotyczącego przyjaźni, miłości i seksualności w kontekście edukacji międzykulturowej.Uczniowie szkół średnich z Belgii, Słowacji, Portugalii, Łotwy i Polski spotkali się w sierpniu 2005 r. na  międzynarodowej wymianie młodzieżowej. Celem projektu było stworzenie platformy do dyskusji na temat bezpiecznego seksu, homoseksualności, roli płci, aborcji, emancypacji, itp., a także interkulturowa konfrontacja naszych postaw i opinii. Organizatorem projektu byli młodzi ludzie, trenerzy, pracownicy młodzieżowi i socjalni z belgijskiej organizacji MJA (www.mja.be), których działalność koncentruje się wokół edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Organizacją partnerską ze strony polskiej było Stowarzyszenie Edukacja przez Internet oraz Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych, które wspólnie wybrały ośmiu uczestników projektu z Kielc.

Program wymiany oparty był na interaktywnych metodach adekwatnych do tematu projektu. Było o czymś, co warto przyjąć do informacji (spotkania z psychologami, trochę teorii), było coś, co można samemu sprawdzić w praktyce (symulacje, zajęcia praktyczne),… trzeba było nauczyć się pracować w grupie (zajęcia warsztatowe, wspólne prezentacje), był czas na zabawę (gry, czas wolny), była chwila na odpoczynek (zajęcia relaksacyjne i leniuchowanie na plaży),  poznaliśmy inne kraje i ich kulturę (wieczory narodowe), było trochę zwiedzania (Bruksela w pigułce, mini-Europa, Gent) i… dużo innych atrakcji.

Wymiana międzynarodowa „Make love not war” została zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”.