Wszyscy ludzie będą braćmi

Kieleccy studenci oraz ich rówieśnicy z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Litwy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania o to czym jest wykluczenie społeczne, jak jest rozumiane w różnych kulturach oraz zastanawiali się jak można zapobiegać wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży i co sami mogą zrobić w tym kierunku.Studenci prowadzili badania pod kierunkiem pracowników naukowych kieleckich uczelni oraz uczestniczyli w warsztatach tematycznych. Współpracowali z członkami Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski oraz z ich rodzicami, opiekunami i wychowawcami i wspólnie przygotowali i wystawili przedstawienie artystyczne o międzynarodowym zabarwieniu. Widowisko bardzo spodobało się najmłodszym kielczanom i zostało przez nich nagrodzone gromkimi brawami. Dla młodzieży z Klubu, uczestnictwo w Projekcie stało się inspiracją do zorganizowania międzynarodowej wymiany pt. „Integracja przez sztukę”, którą mieliśmy przyjemność koordynować.
Wymiana międzynarodowa „Wszyscy ludzie będą braćmi…” została zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”.