Zmiana nazwy Stowarzyszenia

W dniu 8 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana nazwy Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych na Centrum Edukacji ProHarmonia. Pozostałe dane Stowarzyszenia pozostają bez zmian.