Poszukujemy wolontariuszy do Projektu „Dookoła Świata”

Jeżeli dobrze znasz obcy kraj i chcesz o nim opowiedzieć, zostań przewodnikiem w projekcie „Dookoła Świata”. Włącz się w działania na rzecz dzieci. Pomóż im rozszerzyć wiedzę o różnorodności świata, pokaż im podobieństwa i różnice między życiem w Polsce a za granicą, wspieraj ich w budowaniu postawy otwartej wobec świata i ludzi o różnych kolorach skóry, języku, pochodzeniu, religii, tradycji, stylu życia. W projekcie „Dookoła Świata” możesz również poprowadzić warsztaty dotyczące współzależności globalnych oraz sprawiedliwego handlu.

Zapraszamy do współpracy!