Program konferencji

„Adaptacja szkolna uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”

19.12.2013

Centrum Kongresowe Targi Kielce S.A. Sala BETA

16.00 – 16.30 Rejestracja uczestników

16.30 – 16.40 Otwarcie Konferencji

16.40 – 17.00 dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Biologiczne aspekty uczenia się dzieci poprzez zabawę

17.00 – 17.20 dr Jolanta Rybska-Klapa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeniach edukacyjnych szkoły

17.20 – 17.40 mgr Kinga Kucała, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Dziecko z zespołem Aspergera – diagnoza kliniczna i praktyka terapeutyczna

17.40 – 18.00 mgr Iwona Kuraś, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, Uczeń z zespołem Aspergera w klasie szkolnej

18.00 – 18.20 mgr Piotr Hnidan, Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych, Szkoła w sieci – wyzwanie dla ucznia i nauczyciela

18.20 – 18.40 mgr Halina Tuśnio, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie, im. E. Peck, Rola Projektu Studio Animacji BLOX w kształtowaniu przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w Szkole

18.40 – 19.00 Przerwa kawowa

19.00 – 20.00 Dyskusja plenarna

20.00 Zamknięcie Konferencji

Konferencja współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego STUDIO ANIMACJI BLOX MEN DE-WZP-BR-045-9/13