Przekaż 1% podatku Grupie OPP – ProHarmonia

Jeżeli uważasz, że należy wspierać harmonijny rozwój dzieci przekaż 1% swojego podatku na rzecz Grupy ProHarmonia. Za zgromadzone pieniądze Grupa ProHarmonia zorganizuje zajęcia stymulujące i wspierające rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny podopiecznych.

Aby przekazać Grupie ProHarmonia 1% podatku w formularzu PIT należy wpisać numer KRS 0000338389, a w rubryce „informacja uzupełniająca – cel szczegółowy 1%” podać: 10813 – Grupa OPP – ProHarmonia.