Dookoła Świata

Zaprosiliśmy dzieci ciekawe Świata na warsztaty z edukacji międzykulturowej. Pierwszym przystankiem w naszej podróży była Tajlandia.

Warsztaty „Smaki Tajlandii” poprowadziła Marta Kostulska, wolontariuszka programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Młodszym dzieciom, w formie gier i zabaw, przedstawiła podstawowe informacje o kraju, jego kulturze, zwyczajach. Zaangażowała ich w poszukiwanie różnic i podobieństw życia dzieci w Polsce i Tajlandii oraz w szukanie odpowiedzi na pytanie „Co mamy z Tajlandii?”. Starsze dzieci wprowadziła w temat współzależności gospodarczych. Opowiedziała im o procesie produkcji kawy oraz pokazała jak wygląda typowy podział zysków z handlu kawą. A na przykładzie kooperatywy Akha Ama opowiedziała o idei sprawiedliwego handlu.

Warsztaty „Smaki Tajlandii” przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 25 im. K. Makuszyńskiego w Kielcach oraz w Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach w ramach projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”. Działaniami w Tygodniu Edukacji Globalnej zainicjowaliśmy podróż „Dookoła Świata” i wkrótce odwiedzimy kolejne kraje.