Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat

„Edukacja globalna to edukacja, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświadamia im konieczność podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości i gwarancji respektowania praw człowieka dla wszystkich”.
Centrum Północ-Południe Rady Europy


Włączyliśmy się w działania Ośrodka Rozwoju Edukacji na rzecz trwałego zakorzenienia edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej. W ramach projektu prowadziliśmy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli II-IV etapu edukacyjnego oraz wspieraliśmy ich w tworzeniu autorskich koncepcji działań na Tydzień Edukacji Globalnej. Popularyzowaliśmy ideę Sprawiedliwego Handlu, aby ten międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa, objął również nasz region. Zainicjowaliśmy działania na rzecz utworzenia lokalnej grupy sympatyków kampanii „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”, aby wspólnymi siłami podnieść świadomość mieszkańców naszego regionu w zakresie istoty Fair Trade, a następnie zaangażować ich do projektu przekształcenia Kielc w miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.