Media in our life

Celem projektu było odkrywaniem roli mediów w życiu młodego człowieka. Cel był realizowany w drodze interaktywnych warsztatów oraz spotkań z dziennikarzami, wizyt w studiu radiowym i telewizyjnym. Uczestnicy przygotowali film na temat edukacji międzykulturowej przy użyciu profesjonalnego sprzętu, a także stworzyli program radiowy oraz stronę internetową, która prezentowała wyniki pracy międzynarodowego zespołu. (więcej…)

Module International

Module International to cykliczny kurs szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych i liderów stowarzyszeń i fundacji, którzy chcą organizować lub organizują międzynarodowe wymiany młodzieżowe. Głównym tematem Module International jest szeroko pojęta edukacja międzykulturowa w kontekście wymian międzynarodowych. (więcej…)

Free Style

Uczestnicy z 8 krajów Europy, w tym członkowie Centrum, podnosili wiedzę na temat edukacji nieformalnej oraz jej uznania w nowej koncepcji „Programu Młodzież” poprzez poznanie różnych perspektyw uczenia się, roli doświadczenia i rzeczywistości w procesie poznawczym. (więcej…)